Your Cart

De vorming van een kaartbeeld

Vorming van een kaartbeeld

Algemeen

Kaartbeelden zijn visuele weergaven van geografische informatie op een tweedimensionale oppervlakte, zoals een kaart of een scherm. Ze kunnen worden gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals navigatie, verkenning en analyse. In deze pagina zullen we ingaan op hoe kaartbeelden gevormd worden, van het verzamelen van ruwe geografische data tot het presenteren van een helder en leesbaar kaartbeeld.

Verzamelen van ruwe data

Voordat een kaartbeeld kan worden gevormd, moeten geografische data worden verzameld. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, afhankelijk van het doel van de kaart en de beschikbare middelen. Sommige voorbeelden van bronnen van geografische data zijn:

  • Overheid: Overheidsorganisaties, zoals landmeterskantoren en geografische informatiediensten, verzamelen en publiceren vaak ruwe geografische data over land, water, gebouwen en andere elementen van het landschap. Deze data kan openbaar of tegen betaling worden gedownload.
  • Satellietbeelden: Ruwe geografische data kan ook worden verkregen van satellietbeelden. Satellieten nemen foto’s van de aarde vanuit de ruimte en deze beelden kunnen worden geanalyseerd om informatie te verkrijgen over landgebruik, vegetatie, waterkwaliteit en andere aspecten van het landschap.

Verwerking data

Nadat de ruwe geografische data is verzameld, moet deze worden verwerkt voordat het kan worden gebruikt om een kaartbeeld te maken. Dit kan omvatten het bewerken van de data om fouten te corrigeren of ontbrekende gegevens aan te vullen, het transformeren van de data naar een standaard coördinatensysteem en het opslaan van de data in een geschikt formaat.

Stijlen van data

Eenmaal verwerkt, kan de geografische data worden bewerkt en gestijld met behulp van softwarepakketten zoals Qgis en Adobe Illustrator. Met deze tools kunnen kaarten worden gemaakt met verschillende lagen en symbolen, en kunnen kleuren, lettertypen en andere stijlelementen worden aangepast om de kaart duidelijk en aantrekkelijk te maken.

Een kaart laten samenstellen?

Wilt u een postcodekaart laten samenstellen? Aan de hand van het gebied wordt er bepaald hoe groot de kaart wordt en het daarbij behorende detailniveau. De drie elementen die een kaart maken; gebied, formaat en detail staan allemaal met elkaar in verbinding. Niet helemaal voor ogen wat de mogelijkheden zijn? Neem gerust contact met ons op om alle mogelijkheden te bespreken. 

Sectoren & kaart types

Bekijk ook onze andere sectoren en kaart types.